Adatvédelmi Irányelv

A Biogen elkötelezett az Ön adatainak tiszteletben tartása mellett, és tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos a személyes adatok védelme, továbbá az, hogy ezen adatok feldolgozása során a legszigorúbb etikai és szabályozói normák szerint járjunk el. A jelen adatvédelmi irányelv részletesen bemutatja a BIOGEN HUNGARY KFT (a továbbiakban „Biogen”) által kidolgozott azon szabályzatokat és gyakorlatokat, amelyek célja a személyes adatok védelmének és az adatvédelmi törvények betartásának a biztosítása.

Milyen információkat gyűjtünk?

(a)        Közvetlenül Öntől beszerzett információk

 

A Biogen közvetlenül Öntől tesz szert információkra, amikor weboldalainkon vagy mobilalkalmazásainkon keresztül fiókot hoz létre, felhív bennünket, e-mailt küld nekünk vagy bármilyen egyéb közvetlen módon adatokat bocsát a rendelkezésünkre. Közvetlenül Öntől beszerzett információk lehetnek például a következők:

 

 • Név
 • Elérhetőségi adatok (e-mail-cím, telefonszám, levelezési cím stb.)
 • Felhasználónév és jelszó
 • Születési dátum
 • Kommunikációs preferenciák
 • Kor
 • Üzleti információk, többek között korábbi munkahelyek, tanulmányi háttér, képesítések, foglalkozás és szakterületek

 

(b)        A weboldalaink meglátogatásakor gyűjtött információk

 

Amikor ellátogat erre a weboldalra, a következő típusú, Önre vonatkozó információkhoz nyerhetünk hozzáférést:

 

Weboldal regisztráció. A Biogen ezt a weboldalt oly módon alakította ki, hogy Ön megtekinthesse azt, és tájékoztatást kaphasson az általunk kínált szolgáltatásokról és termékekről anélkül, hogy személyes adatokat kellene megadnia. Ha úgy dönt, hogy – akár finanszírozóként, akár egészségügyi szakemberként – regisztrál az oldalon a Biogen funkcióinak és szolgáltatásainak igénybevétele érdekében, személyes adatokat fogunk gyűjteni, és ezen adatokat más adatokkal együtt használhatjuk annak érdekében, hogy az Ön által kért szolgáltatásokat vagy információkat rendelkezésére bocsáthassuk, illetve annak biztosítása érdekében, hogy hiánytalan, naprakész és pontos személyes adatokkal rendelkezzünk.

 

IP-cím. Amikor ellátogat a weboldalra, számítógépe internetes protokolljának (IP) címét rögzítjük. Az IP-cím nem azonosítja Önt személy szerint, ám lehetővé teszi az Önnel való kommunikáció fenntartását, miközben Ön a weboldalon navigál.

 

(c)        Érzékeny személyes adatok

 

A Biogen lehetőség szerint nem gyűjt érzékeny jellegű személyes adatokat. Ritka esetekben azonban (például a betegtámogató felajánlásokhoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében) szükség lehet érzékeny személyes adatok, többek között egészségügyi információk begyűjtésére. Amennyiben Önre vonatkozó érzékeny személyes adatokat kell begyűjtenünk, kifejezett hozzájárulását kérjük – ha az adatvédelmi jogszabályok ezt előírják.

Hogyan használjuk fel adatait?

Személyes adatainak megadásával elfogadja, hogy – amennyiben a helyi jogszabályok megengedik vagy Ön beleegyezett az ilyen jellegű kommunikációk fogadásába – adatai felhasználjuk:

 • kérések megválaszolásához;
 • szolgáltatásaink szintjének tökéletesítéséhez;
 • kommunikációink tartalmának javításához;
 • tippek, hasznos információk, termékekkel kapcsolatos hírek és újdonságok közléséhez;
 • az Ön új termékeinkről és szolgáltatásainkról való értesítéséhez;
 • termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó véleményének kikéréséhez;
 • állásajánlatra való jelentkezésének feldolgozásához;
 • saját adminisztratív és minőségbiztosítási céljainkból; és
 • a weboldalon esetlegesen ismertetett egyéb célokból.

Személyes adatainak felhasználása az alábbi elvek követése mellett történik:

(a)        Korlátozás

A Biogen csak abban az esetben gyűjt személyes adatokat Önről, ha az egy vagy több jogszerű vállalati cél kapcsán szükséges, vagy ha azt törvény írja elő. Továbbá, a Biogen csak jogszerű és tisztességes módszerek segítségével gyűjt személyes adatokat, és soha sem indokolatlanul tolakodó módon.

(b)        Cél

Személyes adatainak begyűjtése során a Biogen minden ésszerű lépést meg fog tenni annak érdekében, hogy tájékoztassa Önt az általunk gyűjtött személyes adatok jellegéről, az adatgyűjtés céljairól, és ezen adatokat kizárólag a meghatározott elsődleges vagy kapcsolódó másodlagos célokból fogjuk felhasználni.

(c)        Felfedés

A Biogen tájékoztatni fogja Önt azon szervezetekről (vagy szervezetek típusairól), amelyeknek általában felfedjük ezen személyes adatokat, és meg fogjuk adni Önnek az elérhetőségeket arra az esetre, ha szeretne hozzáférést kérni az Önről általunk őrzött személyes adatokhoz, illetve ha szeretné személyes adatait vagy preferenciáit aktualizálni.

Hogyan osztjuk meg adatait másokkal?

Felhívjuk figyelmét, hogy a külső felek vagy a Biogen csoport egyéb vállalatai részére történő megengedett adattovábbítás magában foglalhatja az olyan országokba való továbbítást is, amelyek jogszabályai az Ön országában biztosítottól eltérő szintű védelmet nyújtanak. Ilyen esetekben megfelelő lépéseket fogunk tenni személyes adatainak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal és valamennyi vonatkozó adatvédelmi törvénnyel összhangban történő védelmének biztosítása érdekében.

(a)        Társvállalatok

A személyes adatokat felfedhetjük társvállalataink számára a jelen adatvédelmi irányelvben ismertetett célokból. Társvállalatnak minősülnek a szülővállalat, a Biogen, Inc. irányítása alatt álló vállalatok.

(b)        Külső felek

A Biogen külső felek révén különféle szolgáltatásokat vehet igénybe, melyek megkövetelhetik az Ön személyes adatainak részükre történő felfedését. Ha valamely külső félnek hozzáférést biztosítunk az Ön személyes adataihoz, a hozzáférésre kizárólag a jelen adatvédelmi irányelvben megadottakkal összhangban álló célokból kerülhet sor, és az adott külső féltől elvárjuk, hogy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerint védelmezze.

(c)        Jogérvényesítés

Bizonyos esetekben felszólítást kaphatunk személyes adatainak nyilvánosságra hozatalára egy bírósági határozat, bírósági idézés, házkutatási engedély, törvény vagy rendelet kapcsán. Ezen felszólítások esetében igyekezni fogunk a hatóságokkal együttműködni, és megfelelő lépéseket tenni annak érdekében, hogy a felszólítást küldő fél tudatában legyen az általa átvett személyes adatok érzékeny jellegével. Fenntartjuk a jogot a jogérvényesítő szervekkel való együttműködésre abban az esetben is, ha olyan felhasználók ellen indul nyomozás és eljárás, akik megszegik szabályainkat, illetve olyan magatartásformát tanúsítanak, amely jogszerűtlen vagy kockázatos egyes személyekre, illetve azon személyes adatokra nézve, amelyekért felelősséget vállalunk.

(d)        Termékekkel kapcsolatos jelentések

Ha valamely termékünk használatával kapcsolatos tapasztalatát szeretné megosztani velünk, az Ön által megadott információkat szükség szerint felhasználhatjuk a helyi és nemzetközi egészségügyi vagy a gyógyszergyártó ágazatban illetékes szabályozók számára benyújtott, reklamációra és nemkívánatos hatásra vonatkozó jelentésekben, valamint amennyiben azt jogszabály egyéb módon előírja számunkra. További információkért tekintse át a következőt:

(e)        Vállalati tranzakciók

Adatait vállalati átszervezés, fúzió, értékesítés, társulás, átruházás, átadás vagy az üzleti tevékenység, az eszközök vagy a részvények feletti részbeni vagy teljes körű rendelkezést érintő egyéb változások esetén (beleértve a csőd- és más hasonló eljárások kapcsán felmerülőeket is) felfedhetjük az adott külső félnek.

Sütik és egyéb technológiák

A Biogen számos különböző technológiát, például műveleti címkéket és sütiket alkalmaz annak értékeléséhez, hogy oldalainkat miként használják, továbbá az élmény személyre szabásához és az Ön érdeklődéseihez igazított online tartalmak megjelenítéséhez. A sütik kis szövegfájlok, amelyeket weboldalaink az Ön számítógépén vagy egyéb internetes hozzáférést biztosító eszközein helyeznek el. Ezen sütik segítségével különböztethetjük meg Önt weboldalunk más felhasználóitól, valamint ezek alapján fejleszthetjük weboldalunkat és az Ön felhasználói élményét weboldalunk használata során. A sütikre és egyéb adatgyűjtési technológiákra vonatkozó további információkért tekintse át a Sütikre és egyéb technológiákra vonatkozó irányelvet.

Biztonsági intézkedések

Célunk, hogy személyes adatai a lehető legnagyobb mértékben titkosak maradjanak. Személyes adatait az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban védelmezzük, és minden rendelkezésre álló technikai erőforrást bevetünk az adatok elvesztéssel, módosítással, illetve jogosulatlan hozzáféréssel vagy feldolgozással szembeni védelme érzekében. A személyes adatok védelme érdekében használt biztonsági intézkedések célja eleget tenni az iparági normáknak, sőt, meghaladni azokat a betolakodók hozzáférésének meggátolása érdekében, de tisztában kell lennie a ténnyel, hogy egyetlen biztonsági intézkedés sem nyújt 100%-os védelmet, így Önnek is megfelelő biztonsági lépéseket kell tennie személyes adatainak védelme érdekében (például gondoskodnia kell naprakész vírusirtó szoftver használatáról).

Más webhelyekre vezető hivatkozások

A Biogen weboldalak hivatkozásokat tartalmazhatnak más weboldalakra is, amelyekről úgy gondoljuk, hogy hasznos információkat nyújthatnak az Ön számára. Ez nem jelenti azt, hogy támogatjuk vagy javasoljuk ezen weboldalak tartalmát vagy szolgáltatásait, és nem tartozunk felelősséggel az ilyen egyéb oldalak adatvédelmi gyakorlataiért. Javasoljuk, hogy minden esetben olvassa el az Ön által meglátogatott weboldalak adatvédelmi irányelvét.

A Biogen együttműködést alakíthat ki más vállalatokkal annak érdekében, hogy közös vagy úgynevezett „társmárka” program keretében tartalmat vagy szolgáltatásokat nyújtson Önnek a Biogen és a társmárka-partner logóját egyaránt megjelenítő társmárka-weboldalon keresztül. Kérjük, olvassa el a társmárka-weboldalak adatvédelmi irányelveit is, mivel ezek bizonyos tekintetben eltérőek lehetnek saját irányelveinktől.

Gyermekekre vonatkozó irányelvünk

A weboldal tartalma és szolgáltatásai 18. életévüket betöltött felhasználóknak szólnak. A weboldalnak nem célja, hogy kiskorú felhasználókat vonzzon. Ha tudomást szerzünk róla, hogy 18 éven aluli személy önként személyes adatokat adott meg a weboldalon keresztül, vagy valamely szolgáltatónk 18 éven aluli betegre vonatkozó adatokat adott meg, azokat töröljük aktív adatbázisunkból.

Hogyan tároljuk az adatait? Milyen jogokkal rendelkezik?

Személyes adatait kizárólag a begyűjtés céljából szükséges ideig őrizzük meg.

Bármikor felveheti a kapcsolatot a Biogennel, ha szeretne hozzáférni személyes adataihoz, vagy ha információra van szüksége a nálunk tárolt személyes adataival kapcsolatban (például azok forrásáról).  Alapos indokkal megtagadhatja személyes adatai feldolgozását is, és kérheti azok javítását és törlését.

Abban az esetben, ha a Biogen az Ön hozzájárulásával dolgozza fel személyes adatait, az alábbi elérhetőségeken való kapcsolatfelvétel révén Önnek jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulást anélkül, hogy ez bármiféle hátránnyal járna. Ezen döntése nem befolyásolja a visszavonás előtti, az akkor még érvényes hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást.

Felhívjuk figyelmét, hogy ezen jogai a vonatkozó adatvédelmi törvény értelmében korlátozottak, és jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (pl. gyógyszerrel kapcsolatos nemkívánatos eseményhez fűződően) Önre vonatkozó személyes adatokat gyűjtsünk be, dolgozzunk fel és őrizzünk meg. Az Ön részéről érkező kérések teljesítése előtt további információkra lehet szükségünk a személyazonosságának ellenőrzéséhez.

Kapcsolatfelvétel

Ha a személyes adatai Biogen általi begyűjtésével vagy kezelésével kapcsolatban aggályai vannak, vagy a jelen adatvédelmi tájékoztatáshoz fűződően kérdései merültek fel, esetleg élni szeretne a fentiekben ismertetett jogaival, forduljon a Biogen globális adatvédelmi irodájához a privacy@biogen.com címen.

Adatvédelmi irányelvünk módosítása

Személyes adatait kizárólag az Öntől származó információk begyűjtésének időpontjában érvényben lévő adatvédelmi irányelvben meghatározott módon fogjuk felhasználni. Azonban fenntartjuk a jogot a jelen adatvédelmi irányelv feltételeinek bármikori (például az adatvédelmi jogszabályok változása miatt szükséges) módosítására, ezeket pedig minden esetben közzétesszük ezen a weboldalon. Amennyiben az ilyen változtatások eredményeképp elengedhetetlen, megfelelő és ésszerű lépéseket teszünk az Ön hozzájárulásának megszerzéséhez.

Információk az európai gazdasági térség lakosai számára

Az Európai Unió adatvédelmi törvénye értelmében „adatkezelő” az Ön személyes adatainak védelméért felelős és a kapcsolódó jogok gyakorlásában segítséget nyújtó jogi személy. A jelen weboldal vonatkozásában az Ön személyes adatainak adatkezelője:

BIOGEN HUNGARY KFT

Dorottya Udvar E ép. 2.em.
1113 Budapest
Bocskai út 134-146.

A Biogen EU-beli adatvédelmi tisztviselőjét a következő e-mail-címen érheti el: privacy@biogen.com.

Szükség esetén (ha úgy gondolja, visszaéltek az adatok védelméhez való jogával), panaszt tehet a helyi adatvédelmi hatóságnál.  A helyi adatvédelmi hatóságról információkat itt találhat: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en