A Biogen Támogatási Programja

Globális támogatási stratégiája iránti elkötelezettsége részeként, a Biogen célja az innováció serkentése, a kielégítetlen betegigények kezelése, és az orvosi és a betegségekre vonatkozó edukáció előmozdítása különféle programok és iniciatívák segítségével.

Támogatás egy arra jogosult szervezetnek egy adott, meghatározott cél(oka)t kitűző, időben behatárolt program vagy projekt támogatására juttatott pénzbeli hozzájárulás, amelynek ellenértékeként a Biogen nem részesül semmilyen kézzelfogható előnyben.

A Biogen Támogatási Programra vonatkozó információkat alább találja.

A támogatások típusai

 • Orvosszakmai edukáció – egy arra jogosult intézménynek vagy szervezetnek adott támogatás, egészségügyi szakemberek vagy kutatók részére szánt független orvosszakmai oktatási tevékenység céljára. Az oktatási program lehet akkreditált és nem-akkreditált is.
 • Betegedukáció - egy arra jogosult intézménynek vagy szervezetnek adott támogatás, betegek vagy gondozóik részére szánt független oktatási tevékenység céljára. Ezek a programok kizárólag nem-promóciós célzatúak lehetnek.
 • Ösztöndíjprogramok – Orvostudományi egyetemek, egyetemi klinikai központok, oktatókórházak és egyéb egészségügyhöz kapcsolódó szervezetek által létrehozott tréning programokhoz nyújtott támogatás, az oktatók és a vendégtanulók támogatására, oktatási vagy kutatási tevékenységeik elősegítésére.
 • Tárgyi eszközök – infrastrukturális (pl. létesítmények, felszerelések - azon belül felszerelési tárgyak és IT/szoftver -) fejlesztésekhez nyújtott támogatás, egészségügyi szervezetek vagy intézmények részére, ahol ezt a helyi jogszabályok megengedik. A tárgyi eszközök iránti támogatási kérelmeknél előírás, hogy több támogatási forrással rendelkezzenek, amelyek között a Biogen-en kívül még legalább egy gyógyszeripari / biotechnológiai vállalat is megtalálható.
 • Általános célú támogatás – Olyan program vagy projekt céljára nyújtott támogatás, amely egyik fenti támogatási kategóriába sem sorolható.

Az egészségügyi szakemberek kongresszusokon és egyéb edukációs programokon történő részvételéhez kapcsolódó utazási költségek támogatása nem képezi részét a Biogen Támogatási Programjának.

A támogatási kérelemre és a szervezetek jogosultságára vonatkozó követelmények

 • A támogatási kérelem nem érkezhet más általi felkérésre
 • A támogatás kérelem révén a Biogen nem részesülhet semmilyen kézzelfogható előnyben
 • A támogatás csak szabályosan bejegyzett szervezetek részére nyújtható. Nem nyújtható támogatás egyének részére.
 • A kérelmező szervezetnek legalább 2 éve működnie kell
 • A kérelem tárgya kizárólag jövőbeni projekt vagy program lehet
 • A kérelmezett összegnek meg kell felelnie a tervezett tevékenység reális és tisztességes piaci értékének
 • Előnyt jelent, ha a Biogen-en kívül más gyógyszeripari/biotechnológiai cégtől is részesül támogatásban a kérelmező (azaz ha több forrásból történik a támogatás)
 • A kérelmezőnek vissza kell igazolnia a támogatás kifizetésének megtörténtét, és igazolnia kell a támogatás felhasználásának módját minden korábbi, a Biogen által támogatásban részesített tevékenységre vonatkozóan

A kérelmező szervezetnek és a kérelem tárgyának meg kell felelnie minden regionális és helyi jogszabálynak, Etikai Kódexnek, és iparági szabályozásnak, beleértve, de nem kizárólagos jelleggel, a megvesztegetés-ellenes, a transzparencia- és az adatvédelmi jogszabályoknak és rendeleteknek.

A Biogen nem vehet részt érdemben és nem nyújthat segítséget a kérelmező szervezetnek a kérelem elkészítésében és benyújtásában.

A Biogen fenntartja magának a jogot, hogy elutasítson minden olyan támogatási kérelmet, amely nem felel meg a kérelemre és a jogosultságra vonatkozó követelményeknek.

A Biogen bármikor megváltoztathatja a kérelemre és a jogosultságra vonatkozó követelményeket.

További információ

Kérjük, látogasson el a Biogen globális támogatási honlapjára, ahol további információ található többek között az alábbiakról:

 • A Biogen támogatási területei
 • A kérelmek benyújtási és döntéshozatali ciklusa
 • A támogatásokra vonatkozó követelmények és kritériumok
 • A kérelmezők által igénybe vehető erőforrások

A kérelem benyújtásának módja

Klikkeljen ide a Biogen Grants and Giving portálra történő belépéshez. Ha már regisztrált felhasználó, lépjen be korábban létrehozott regisztrációjával, vagy hozzon létre új regisztrációt a „New User?” gombra kattintva.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kérelmet angol nyelven kell benyújtani.

További kérdés esetén kérjük, írjon a grantsandgiving@biogen.com e-mail címre.

 

Biogen Grants Program (EN)

With a commitment to a global grants and giving strategy, Biogen aims to accelerate scientific innovation, address unmet patient needs, and advance medical and disease education through a variety of programs and initiatives.

A grant is a financial contribution provided to an eligible organization to support a specific, time-limited project or program with identified objectives, without tangible benefit to Biogen in return.

Outlined below is information related to Biogen Grants Program.

Grant Funding Types

 • Medical Education - Funding to an eligible institution or organization to support independent medical educational activities for health care professionals and researchers. Medical education may be accredited or non-accredited. 
 • Patient Education - Funding to an eligible institution or organization to support educational activities for patients or caregivers. These programs must be non-promotional.
 • Fellowships – Funding for training programs created by medical schools, academic medical centers, teaching hospitals, or other healthcare-related organizations to support faculty and visiting scholars to advance their educational and research activities.
 • Infrastructure - Funding for infrastructure upgrades (e.g. premises; equipment, which may include physical equipment as well as IT/software) for healthcare Organizations or institutions where allowed by local code. Infrastructure grant requests must have multiple funding sources, including at least one pharmaceutical/biotechnology company in addition to Biogen.
 • General Grant - Funding to support a program or project that does not fit any of the other defined grant categories.

Funding for travel expenses to support HCP attendance at congresses or other education programs is not provided via the Biogen Grants Program.

Grant Application Requirements and Organization Eligibility

 • Grant request must be unsolicited
 • Grant request must not provide tangible benefit to Biogen
 • Funding is permitted only to legally established organizations; a grant cannot be provided to individuals
 • Requesting organization must be registered for more than 2 years
 • Grant request must be submitted for a future project or program
 • Funding amount requested must reflect a real and fair market value for the proposed activities
 • Funding from other pharmaceutical/biotechnology companies in addition to Biogen is preferred (e.g. multiple sources of funding)
 • Requesting organization must confirm receipt of payment and verify how funds were used for all previous Biogen supported activities

The requesting organization and grant request must be in full compliance with all regional and local codes, laws and industry regulations, including, but not limited to anti-corruption, transparency and privacy laws and regulations.

Biogen must not provide any substantive input or assistance to a requesting organization in drafting or submitting a grant request.

Biogen reserves the right to deny any grant request that does not meet application and eligibility requirements. 

Biogen may modify the grant application and eligibility requirements of the Grants Program at any time.

Additional Information

Please visit Biogen’s Global Grants and Giving website for more information including:

 • Biogen’s Areas of Interest
 • Application Submission and Decision Cycle
 • Grant Requirements and Criteria
 • Applicant Resources

How to Apply

Click here to access the Biogen Grants and Giving portal.  Log into the portal with an existing account or create an account by choosing “New User?”.

Please note that all submission of grant requests must be in English. 

For additional support, please email grantsandgiving@biogen.com.